Havnehagen Hobbyoppdrett

Håpet, som jeg hadde, om å finne fallowgenet skjult hos noen av undulatene mine, ebbet ut, da både Rune og Godbiten døde med noen ukers mellomrom.

Jeg forsøkte likevel å bruke to andre par, litt fjernere beslektet, i hekk (2021), men erfarte at de nok er blitt for gamle, de og. Tomme egg og til dels vanskeligheter med å legge dem. Sånt tar motet fra en.

Nå er mitt siste håp at det skal gå an å få noe utenfra.

En varm takk til deg, Dina, som har antydet at det kan komme noe fra deg 😀

 

Mens jeg venter i håpet om at det skal komme noen splitt fallows hit, får jeg vie meg til andre sider av oppdrettet. Det er jo mange mutasjoner å ta av, mange idéer å sette ut i livet.

Toppede, f. eks. Jeg skulle gjerne kommet litt videre der.

Og hollandskbrokete. Det begynner å tynnes ut i rekkene her. Plutselig er det kanskje ingen igjen, som kan føre arven videre 🤒