Etter at jeg hadde fått Flowermist, fikk jeg dette kullet fra et annet par. Den gule i midten, beholdt jeg. En gutt som fikk navnet Yngve. De to andre ble solgt.