Gumman er danskbroket gulmasket 2 og kobolt. Dette bildet er tatt i januar 2017