Alfredo har vært i hekk før, og vet at her gjelder det å spise så mye en bare kan klare. Nok til sin fru', og så litt til seg selv.