Toppede

En annen mutasjon jeg liker å arbeide med, er toppede.

En topp kan være noe så lite som en eneste liten fjær som går ut av fjærsekken i en annen retning, enn fjærene den vokser sammen med. Og det kan være så stort som hele rosetter med fjær. På hodet og ellers rundt om på kroppen.

Har en undulat noe av dette, vil den kunne få unger med topp, i en eller annen variant, med sin make, siden. Det holder at den ene av foreldrene har genet. De behøver ikke ha det begge to for at det skal nedarves. Det synes imidlertid ofte å være en fordel, at maken har søsken med topp, om den ikke har det selv.

Her er det imidlertid, fortsatt mye å forske på.