Her har Da Gama sluppet inn i volieren, hvor han leker med Kolbjørn.