Melis og Mais i barneburet. De slipper ikke ut i volierene før de er 6-7 uker gamle.