Før jeg slipper ungene ut i volierene, bader jeg dem. Dels for at de skal være helt rene for rusk og rask de får på seg i redet, og dels for å bestemme fargen.