Dette er Bitten. Hun er gulmasket kobolt, spangle og hollandskbroket. Den gule masken er svak, foreløpig, men vil bli noe sterkere med årene.