Dark eyed clear

Når man krysser en danskbroket med en hollandskbroket, som har dansk skjult, kan man få noe som vi kaller dec.

Det er en fugl med to gener for dansk, og ett for hollandsk, noe som vi erfarer resulterer i at fuglen blir helt hvit eller helt gul. Ensfarget, altså. Men ikke lik en albino eller lutino, for denne er en danske, og har følgelig ikke røde, men helt sorte øyne. Sorte, og uten irisring.

                                           

Jeg har vært heldig, og har nå (2018) to slike i flokken. Én som jeg fikk fra Roland & Gina. Det er Guro. og én som jeg fikk fra Fritz & Beate. Det er Godbiten.

Noen bilder av dem under :)

Da Godbiten ble voksen, fikk hun en make. Det var hb-spanglen Bosse. Sammen ble de foreldre til en gulmasket hvit dec. Mais, heter han. Han har samme svake gule maske som moren. De fikk også en snehvit datter; Ris. Hun har nå (2018) gått i hekk med Juster.

Våren 2017 gikk Guro i hekk med Cassidy, og dermed ble det enda tre dec'r i flokken min: Gunhild, Gunnar og Gaute.

Og våren 2018 fikk Godbiten et barnebarn; Lucy, som er ganske lik henne selv :)

I 2019 gikk Ris i hekk med Juster, og fikk Julius; en gulm. 2 dec med topp.

                        

Hvis bildene under ikke dukker opp med en gang, så trykk bare på "dec" i menyen over ;)