Dark eyed clear

Når man krysser en danskbroket med en hollandskbroket, som har dansk skjult, kan man få noe som vi kaller dec. (Bokstavene står for "dark eyed clear").

Det er en fugl med to gener for dansk, og ett for hollandsk, noe som vi erfarer resulterer i at fuglen blir helt hvit eller helt gul. Ensfarget, altså. Men ikke lik en albino eller lutino, for denne er en danske, og har følgelig ikke røde, men helt sorte øyne. Sorte, og uten irisring.