Tynne spede mjau fra hustaket... Sabrina har begynt utforskingen av de store høydene her. (Trykk på pilen over, for å se flere bilder).